Τεχνική Υποστήριξη

Υπευθυνη Τεχνική Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Server, Notebook, Εκτυπωτές (printer) και οθόνες (monitor) σε επίπεδο hardware, δυσλειτουργίες υλικών, εγκατάσταση drivers, αναβάθμιση & εγκατάσταση περιφερειακών, αντικατάσταση ελαττωματικών υλικών και σε επίπεδο προγραμμάτων -  software, δυσλειτουργίες εφαρμογών, εγκατάσταση εφαρμογών, αναβάθμιση λειτουργικού συστήματος, εγκατάσταση & ρύθμιση λειτουργικού συστήματος).

 Άμεση τεχνική υποστήριξη στην περιοχή της Καλαμάτας. Τεχνική υποστήριξη σε όλο το νομό Μεσσηνίας κατόπιν ραντεβού - κιν: 6978486314

Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης:

  • Επισκευή Laptop
  • Εγκατάσταση Υπολογιστή (Σύνδεση Οθόνης, Έναρξη Windows, Σύνδεση ενός Περιφερειακού)
  • Εγκατάσταση Windows
  • Σύνδεση υπολογιστή στο internet
  • Τεχνικός έλεγχος και αποκατάσταση βλάβης
  • Ανίχνευση και αφαίρεση ιών
  • Format υπολογιστή
  • Backup αρχείων
  • Ανάκτηση αρχείων
  • Εγκατάσταση προγραμμάτων
  • Εγκατάσταση και Βασική επίδειξη Office
  • Εγκατάσταση Antivirus
  • Εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών
  • Ρύθμιση Γονικού ελέγχου
  • Βελτιστοποίηση λειτουργίας υπολογιστή (καθαρισμός από άχρηστα αρχεία, ανασυγκρότηση σκληρού δίσκου, updates προγραμμάτων, λειτουργίες που θα αναβαθμίσουν τη γενικότερη λειτουργία του Η/Υ σας)
  • Εγκατάσταση ασύρματου internet
  • Εγκατάσταση δικτύου υπολογιστών

 

 

 

 

 

 Υπηρεσίες Επισκευής για Laptop:

  • Επισκευή Οθόνης Laptop
  • Αλλαγή σκληρού δίσκου laptop
  • Αφαίρεση ιών laptop
  • Εγκατάσταση Windows σε laptop
  • Eπισκευή βλάβης σε βρεγμένο laptop
  • Επισκευή μητρικής πλακέτας laptop
  • Αναβάθμιση laptop
  • Αναβάθμιση μνήμης laptop
  • Ανάκτηση δεδομένων laptop
  • Επισκευή κάρτας γραφικών laptop
  • Αλλαγή συστήματος ψύξης laptop
  • Βελτίωση λειτουργίας laptop
  • Αντίγραφα ασφαλείας laptop
  • Διάγνωση βλάβης laptop
  • Εγκατάσταση MS Office σε laptop
  • Εγκατάσταση Antivirus σε laptop
  • Εγκατάσταση περιφερειακών laptop
  • Επισκευή inverter laptop
  • Αντιμετώπιση υπερθέρμανσης
  • Επισκευή βύσματος τροφοδοσίας laptop